พฤศจิกายน 2562

29 พฤศจิกายน 2562 คุณวิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมประชุมเรื่อง "การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใดซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 1 กรณีโครงการด้านอาคารการจัดสรรที่ดิน" ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

2019-11-29

27 พฤศจิกายน 2562 คุณอิสระ บุญยัง, คุณวสันต์ เคียงศิริ, คุณสัมมา คีตสิน และ คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณปริญญา พัฒนภักดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่

2019-11-27

26 พฤศจิกายน 2562 คุณอิสระ บุญยัง และ คุณสุนทร สถาพร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังแนวทางในการแก้ปัญหากรณีผู้บริโภคไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์แกผู้ประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2019-11-26

8 พฤศจิกายน 2562 คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ "บ้านในฝัน รับปีใหม่" ที่กระทรวงการคลัง

2019-11-08

7 พฤศจิกายน 2562 การประชุมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด #42 ครั้งที่ 1-2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

2019-11-07

6 พฤศจิกายน 2019 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการ "ไขประเด็น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับกฏหมายลูก 19 ฉบับที่ต้องรู้" ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

2019-11-06