ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาใหญ่ประจำปี 2561 เรื่อง "ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2018 "
เชิญร่วมสัมมนาใหญ่ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 17.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมอาคารชุดไทย สนใจติดต่อ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 02-440-1274-6 

19 ธันวาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ คุณสุนทร สถาพร และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการผลักดันให้มีการทำธุรกรรมดูแลผลประโยชน์ขอ งคู่สัญญา จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

19 ธันวาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ คุณประสงค์ เอาฬาร คุณวสันต์ เคียงศิริ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และคุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจและการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ....” จัดโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

18 ธันวาคม 2560
คุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 6/2560 จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

29 พฤศจิกายน 2560
คุณวสันต์ เคียงศิริ คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม คุณดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต คุณวรัทภพ แพทยานันท์ และคุณชูรัชฎ์ ชาครกุล เข้าร่วมสัมมนาตลาดที่อยู่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

27-28 พฤศจิกายน 2560
คุณอิสระ บุญยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากร และคุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ เข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตร REIC Certification Program ปี 2560 รุ่นที่ 17 “การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจ” จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

17 พฤศจิกายน 2560
คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าพบปะคณะสมาคมพัฒนาธุรกิจบ้านจัดสรรกัมพูชา ณ ศูนย์ไบเทค - บางนา

17 พฤศจิกายน 2560
คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมงานสัมมนาความท้าทายความปลอดภัยในอาคารสาธารณะ Secutech Thailand 2017 จัดโดย Messe Frankfurt ร่วมกับ Worldex G.E.C. ณ ศูนย์ไบเทค - บางนา

16 พฤศจิกายน 2560
คุณอธิป พีชานนท์ และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

14 พฤศจิกายน 2560
คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการวางผั งเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (จ้างที่ปรึกษากำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเ กษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร) (พื้นที่ด้านตะวันออก - เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก) จัดโดยสำนักผังเมือง ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์

13 พฤศจิกายน 2560
ผศ.อัศวิน พิญชโยธิน เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการวางผั งเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (จ้างที่ปรึกษากำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเ กษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร) (พื้นที่ด้านตะวันตก - เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตภาษีเจริญ และเขตบางขุนเทียน) จัดโดยสำนักผังเมือง ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี

9 พฤศจิกายน 2560
คุณอธิป พีชานนท์ คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงแผนผัง ข้อกำหนด และมาตรการทางผังเมือง : กลุ่มที่อยู่อาศัยตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จัดโดยสำนักผังเมือง ณ ศูนย์ประชุม - สัมมนา เดอะคอนเนคชั่น (สถานที่รถไฟฟ้าใต้ดิน ลาดพร้าว เขตจตุจักร)

8 พฤศจิกายน 2560
คุณอธิป พีชานนท์ และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก เรื่อง วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

18 ตุลาคม 2560
คณะที่ปรึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ( Urban Renaissance Agency ) เข้าพบ คุณอธิป พีชานนท์ และคุณวสันต์ เคียงศิริ เพื่อหารือเรื่องการจัดรูปที่ดินการพัฒนาพื้นที่ ณ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

16 ตุลาคม 2560
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการประกวดสมาคมการ ค้าดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมี คุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล ได้แก่ รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น โดยคุณอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ โดยคุณสุนทร สถาพร อุปนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

5 - 8 ตุลาคม 2560
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย จัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

28 กันยายน 2560
คุณอธิป พีชานนท์ คุณประสงค์ เอาฬาร คุณอิสระ บุญยัง และผศ.อัศวิน พิชญโยธิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

28 กันยายน 2560
สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จัดงานเสวนาประจำไตรมาส ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม

26 กันยายน 2560
คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำกฎหมายลำดับรองฯ จัดโดย กรมการจัดหางาน ณ กระทรวงแรงงาน

26 กันยายน 2560
คุณอธิป พีชานนท์ และคุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมการประชุมกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560 จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

22 กันยายน 2560
คุณอิสระ บุญยัง ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจเพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรั พย์ จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ กระทรวงพาณิชย์

21 กันยายน 2560
คุณอิสระ บุญยัง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “ Bangkok’s New Landmark แนวโน้มกรุงเทพฯ เมืองใหม่จากแลนด์มาร์คใหม่ ” จัดโดย Prop 2 Morrow ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

21 กันยายน 2560
คุณประสงค์ เอาฬาร เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

15 กันยายน 2560
คุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุมกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

13 กันยายน 2560
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ Taiwan Intelligent Building Association ได้ร่วมกันเซ็นสัญญา LOI ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

9 กันยายน 2560
คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมประชุม Public Hearing จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค

7 กันยายน 2560
คุณวรัทภพ แพทยานันท์ คุณสุนทร สถาพร คุณวสันต์ เคียงศิริ ร่วมงาน Grand Opening Ceremony of new Showroom จัดโดย พานาโซนิค สาขาเสรีไทย

21 สิงหาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณพัลลภ กฤตยานวัช เข้าร่วมโครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำร่องการสำรวจและเตรียมความพร้อมในการประเมินภาษีตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...... ณ โรมแรม s31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

17 สิงหาคม 2560
คุณสุนทร สถาพร คุณสมนึก ตันฑเทอดรรม และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder &Materials Expo 2017 จัดโดยสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

16 สิงหาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ ได้รับมอบโล่เกียรติยศจากหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ ประเภทผู้บริหารดีเด่นปี 2560 โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล จัดโดยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล

16 สิงหาคม 2560
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกันจัดงานจับฉลากเลือกพื้นที่บูธแสดงงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

11 สิงหาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณอิสระ บุญยัง เข้าพบคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เพื่อร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ณ กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

10 สิงหาคม 2560
คุณมานะ จิระนภากุล เข้าร่วมประชุมนอกรอบเตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ณ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กรุงเทพฯ

9 สิงหาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ และคุณประสงค์ เอาฬาร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯ

7 สิงหาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต และคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ให้สื่อสัมภาษณการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

2 สิงหาคม 2560
คุณวิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี 2560 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

20 กรกฎาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเชียวอย่างยั่งยืน จัดโดยสำนักงานและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

17 กรกฎาคม 2560
คุณสุภาภรณ์ ปุสสะนาค เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยประเทศไทย ปี 2560 - 2580 จัดโดยการเคหะแห่งชาติ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเท็ล กรุงเทพฯ

13 กรกฎาคม 2560
คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

13 กรกฎาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ คุณสัมมา คีตสิน คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง ร่วมงานสัมมนาอบรมหลักสูตร “พลังเครือข่ายสมาคมธุรกิจการค้า” (The power of networking) จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

12 กรกฎาคม 2560
คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน พรก.แรงงานต่างด้าว จัดโดยกระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

11 กรกฎาคม 2560
คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมงานเปิดตัว Property Tech “Baania” จัดโดยบจก.บาเนีย (ประเทศไทย) ณ โรงแรมโซฟิเทล แบงค็อก สีลม กรุงเทพฯ

6 กรกฎาคม 2560
คุณวรัทภพ แพทยานันท์ คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม และคุณชูรัชฏ์ ชาครกุล ร่วมเปิดตัวโชว์รูม Kohler Experience Center (KEC) จัดโดย DP Ceramic ณ ตึก Noble Remix ซอยสุขุมวิท 36 กรุงเทพฯ

5 กรกฎาคม 2560
คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ ร่วมกิจกรรมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2560 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพฯ

4 กรกฎาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ คุณประสงค์ เอาฬาร ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการร่างและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ( ปรับปรุงครั้งที่ 4) จัดโดยสำนักผังเมือง ณ สโมสรสปอร์ต ซอยรามคำแหง 190/1 กรุงเทพฯ

30 มิถุนายน 2560
คุณอธิป พีชานนท์ และคุณประสงค์ เอาฬาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศ ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

30 มิถุนายน 2560
ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุมโครงการกำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่ อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน จัดโดยสำนักงานผังเมือง ณ โรงแรมปาร์ค วิลเลจ พระราม 2 กรุงเทพฯ

29 มิถุนายน 2560
คุณอธิป พีชานนท์ และคุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลฯ จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

29 มิถุนายน 2560
ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน เข้าร่วมประชุมโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (จ้างที่ปรึกษากำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร ) เขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค และภาษีเจริญ จัดโดยสำนักงานผังเมือง ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

27 มิถุนายน 2560
คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) สำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ ในพื้นที่กทม. จัดโดยสำนักงานผังเมือง ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

23 มิถุนายน 2560
คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

18 มิถุนายน 2560
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และร่วมสักการบูชาศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ

7 มิถุนายน 2560
คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3 จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

 

 

กฎหมายเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ก่อนจ้างแรงงานต่างด้าว

>> อ่านต่อ

การดำเนินการด้านแรงงานต่างด้าวหลัง 31 มีนาคม 2559

เงื่อนไขและข้อจำกัด การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559

>> อ่านต่อ

ภาษีที่ดินป่วนสร้างบ้านเอกชนชี้ผู้บริโภคหวั่นต้นทุนบานเลิกซื้อที่เก็บ

สมาคมรับสร้างบ้านหวั่นภาษีที่ดินฯ บีบคนไม่ซื้อที่ดินเก็บระยะยาวเพื่อสร้างบ้าน หวั่น ต้นทุนภาษีพุ่ง

>> อ่านต่อ

เดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงอสังหาฯหวังระบายคอนโด

รถไฟฟ้าสายสีม่วง(บางซื่อ-บางใหญ่)เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่ 6 ส.ค. เป็นตัวแปร สำคัญที่กระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยในแนวเส้นทางให้กลับมาคึกคัก

>> อ่านต่อ

3 วิธี แก้ปัญหาพื้นจอดรถทรุด

บ้านที่อยู่กรุงเทพฯปริมณฑล หรือแถวภาคกลางตอนล่าง หรือบ้านที่อยู่บนชั้นดินอ่อน หลายๆบ้านคงเคยเจอปัญหาที่จอดรถทรุดตัว วันนี้เรามาทำความเข้าใจในปัญหาและวิธีแก้ไขกันครับ

>> อ่านต่อ

คอนโดรีเซลยอดพุ่งราคาต่ำมือหนึ่ง40%

พลัสฯ เผยตลาดคอนโดมือสองยังได้รับความนิยมสูง เหตุราคาต่ำกว่ามือหนึ่ง 40% ยอดโอน กลุ่ม สร้างเสร็จเพิ่มขึ้นจาก 26% เป็น 68% สะท้อนซื้ออยู่จริง สัดส่วนเก็งกำไรลด ยอดขายใบจองเหลือ 1 ใน 3

>> อ่านต่อ

ลุยสร้าง-ขยายถนน10โครงการกทม.แจงเวนคืนที่ยึดราคาซื้อขายท้องตลาด

กรุงเทพมหานคร-รองผู้ว่าฯ กทม. ระบุเตรียมเสนอออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน สร้าง-ขยายถนน 10 โครงการ เผยการเวนคืนที่ดินยึดพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ปี 2530 เป็นหลัก ซึ่งกำหนดค่าทดแทนที่ดินตาม ราคาซื้อขายในท้องตลาดอสังหาริมทรัพย์

>> อ่านต่อ