เมษายน 2567

10 เมษายน 2567 คุณวสันต์ เคียงศิริ นายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคม เข้าพบคุณกมลภพ วีระพละ เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สนญ.)

2024-04-10