พฤษภาคม 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คุณอิสระ บุญยัง คุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าพบคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือแนวทางผลักดันมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์และหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างเท่าเทียม ณ.ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

2024-05-31