มีนาคม 2567

19-21 มีนาคม 2567 คุณสุนทร สถาพร, คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์, คุณดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาค และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน และทัศนศึกษาดูงาน Smart City Expo 2024 ณ ประเทศไต้หวัน

2024-03-25