ข้อมูลโครงการสมาชิก

บริษัท อุบลชาติกรุ๊ป จำกัด

บริษัท เค.อี.แลนด์ จำกัด

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

บริษัท เปรมสิตา จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองสมุทรแลนด์ จำกัด

บริษัท เวนเจอร์ โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัด